Enklare elräkningar införs

Nu ska elräkningen bli enklare att förstå. Östkraft med kunder i bland annat Östergötland inför från och med nu betalning i efterskott.
De flesta elbolag gör i dag en uppskattning av hur mycket el som kommer gå åt under den månad då räkningen ska betalas. Östkraft ska nu förenkla sina räkningar efter kritik mot systemet.