FALKENBERG

Protest mot dumpning av mudder

Yrkesfiskarna i Halland och Greenpeace går ihop och protesterar mot att Falkenbergs kommun får dumpa muddermassor från hamninloppet i havet.

Det behöver muddras i hamninloppet i Falkenberg och även om det är stor risk för att botten innehåller det giftiga ämnet TBT, så har kommunen fått dispens från Naturvårdsverket för att dumpa massorna ett par mil därifrån.

I ett gemensamt uttalande skriver fiskarna och Greenpeace att det är obegripligt att Naturvårdsverket godkänner att Falkenbergs kommuns dumpning av giftiga muddermassor får ske i ett ekologiskt viktigt och mycket utsatt havsområde. Havet har alltför länge används som sopstation, och nu räcker det, menar Greenpeace och Hallandsfiskarna.

Naturvårdsverkets tillstånd till dumpning av giftiga muddermassor från Falkenbergs hamn gavs visserligen med ett antal villkor, men innebär ändå att miljögifter från sedimenten i Falkenbergs hamn kommer att spridas i Kattegatts känsliga havsmiljö.