Fler skolor läggs ned

Var åttonde kommunal grundskola i länet har lagts ner sedan läsåret 2002/2003. Nedlägg-
ningarna i landet i stort har också ökat under samma period. Det visar statistik från Skolverket.

Ofta är det de mindre skolorna på glesbygden och i tätorten vid städerna som läggs ner.

– Den främsta orsaken är att årskullarna minskar i storlek just nu. Det var 120 000 elever i grundskolan och nu är det under 100 000. Det gör att många kommuner minskar antalet skolor, säger Per Tullberg, generaldirektör på Skolverket

Bara det senaste läsåret har 70 skolor stängts, året innan dess handlade det om drygt 50 nedläggningar och året dessförinnan omkring 40. Det senaste läsårets nedläggningar är det högsta antalet sedan 1999.

Tillsammans med minskade årskullar är det kommunernas besparingsbehov som är de främsta orsakerna till det ökade antalet nedläggningar. Och det är i glesbygden och tätorterna nära de större städerna som flest skolor stängts.

I Heby kommun i Uppland är två skolor nedläggningshotade. En av dem är Enåker skola. Men föräldrarna har ansökt om att få driva skolan vidare som friskola. I väntan på besked från skolinspektionen hänger nedläggningshotet tungt över byn.

Kristina Larsson är en av dem som kämpar för skolans överlevnad.

– Det måste finnas få små skolor. Vi ser också att skolan är viktig för byns överlevnad, säger Kristina Larsson.

Skolan har i nuläget omkring 30 barn i åldrarna 6-12 år. Och om det blir ett nej från skolinspektionen innebär det att barnen får åka omkring två mil till Heby. Men det vill inte Melissa Tanören som ska börja i årskurs fyra till hösten.

– Jag känner många i våran skola, i Heby är det så många att det inte går att känna alla, säger Melissa Tanören.

Skolverket har ingen vetorätt när det gäller skolnedläggningar. Verket kan däremot ge kommunerna råd innan de beslutar om en nedläggning.

– Vi kan inte göra annat än att hävda principen om likvärdighet och följa upp systemet och ge regeringen och kommunerna ordentligt med underlag för beslutsfattande, säger Per Tullberg, generaldirektör på Skolverket.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se