Tema: Leva i nuet eller sträva efter utveckling?

Jag har funderat på följande dilemma och undrar om ni har något klokt att tillföra. Det handlar om två filosofiska livshållningar som i sina ytterligheter är varandras motsatser. Kanske bör man sträva efter en gyllene medelväg ? eller går det överhuvudtaget inte att kombinera de båda?

Såvitt jag ser det kan både hinder och mål i de båda alternativ vara såväl mentala/andliga som materiella. Det ena idealet handlar om att leva i nuet och finna en harmoni i att acceptera "sakernas tillstånd". Aktuellt exempel är väl Gummessons teori om "Good enough", ett annat exempel buddhismens strävan mot betraktelse och medkänsla, snarare än aktiv agerande. Genom att slappna av och gunga med världen utan större förväntan, ambition eller kamp så ska individen finna lyckan i det man har, där man är. Ständig strävan medför oro då människan med eskalerande ambitioner aldrig bli nöjd och glömmer att njuta av det som faktiskt uppnåtts.

Det andra idealet är strävan efter utveckling. Individens missnöje, längtan, och nyfikenhet driver aktiv handling för förbättring. Genom att identifiera och sträva mot högre mål som ska skänka lycka får individen ett bättre liv till slut. Fullkomlighet kan kanske aldrig uppnås eftersom "the sky is the limit", men tänk så många små framgångar individen kan skapa sig genom att agera av egen kraft för självförverkligande. Att inte se brister eller att passivt acceptera dem innebär stagnation.

Idealens negationer är alltså att antingen likt en missnöjd åsna i ständig strävan nappa i oändlighet efter en morot som förblir en meter framför nosen omöjlig att nå, eller att genomleva livet utan att ta sig ur fläcken i omständigheter som hade kunnat förbättras. Frågan är naturligtvis teoretisk, men hur gör man för att få ihop ekvationen ambition? jag vill ha med sinnesro? jag är nöjd? Utan att hamna i fällan där sinnesro innebär stagnation och ambition innebär att jaga sin egen svans.

Vänliga hälsningar

Lisen P

P.S Jättebra program - alltid roligt att lyssna på er!