Barn bör ammas ett halvår

Nyblivna mammor bör ge enbart bröstmjölk till sina spädbarn fram till sex månaders ålder och först därefter komplettera med annan mat.
Det rekommenderas nu av Livsmedelsverket, som tidigare har sagt att vanlig mat bör introduceras när barnet är fyra till sex månader gammalt. Ändringen beror på nya rekommendationer från världshälsoorganisationen WHO.