Få förskollärare med utbildning i Ekerö

I Ekerö kommun är bara en knapp tredjedel av förskollärarna utbildade på högskolan. Det är lägre än genomsnittet i landet - där varannan har högskoleutbildning.
Men Ekerö kommun har en målsättning att 67 procent av personalen ska vara högskoleutbildade. Målet är vi långt ifrån säger, erkänner Hans Nyberg på Barn och Ungdomskontoret på Ekerö till Internettidningen E-nytt. Hans Nyberg på barn- och ungdomskontoret säger att problemet är att det inte finns några förskollärare att rekrytera. Med närheten till Stockholm ökar konkurrensen om personelen. Det säger han till internettidnignen E-nytt.