Persson stuvar om i regeringen

Laila Freivalds kommer tillbaka till regeringen - hon får nu posten som utrikesminister. Tidigare har hon varit justitieminister. Margareta Winberg och Jan O Karlsson får lämna regeringen.
Freivalds erfarenhet på EU-området är en anledning till att Göran Persson väljer henne i sin regeringsombildning som presenterades för en liten stund sedan Två nya statsråd tar hand om migrationsfrågor och biståndsfrågor, Barbro Holmberg och Karin Jämtin. Jan O Karlsson lämnar regeringen och föreslås till den migrationskommitté som FN leder. Vice statsministern Margareta Winberg lämnar också regeringen, och Göran Persson föreslår henne som ny ambassadör i Brasilien. De tre nya statsråden sa alla ja till eurosamarbetet. Statsminister Göran Persson säger att Winbergs nej till EMU inte ligger bakom att hon nu får lämna regeringen.