Mjölkbönder får mindre betalt för mjölken

Mjölkbönderna i Sverige och Danmark får mindre betalt av Arla för sin mjölk.
Det svenska priset på mjölk är sedan den 1 oktober 2:75 kronor, vilket är en sänkning med 11 öre per kilo. Enligt Åke Hantoft, Arla Foods vice styrelseordförande, har valutafallet på dollar och pund kraftigt påverkat Arla Foods export. Dessutom faller företagets lönsamhet i Sverige och Danmark på grund av konkurrens. Sammantaget har detta lett till att Arla nu sänker ersättningen till bönderna med 11 öre kilot. LRF-ordföranden i Halland Lennart Nilsson säger till P4 Radio Halland att även om sänkningen är relativt liten kommer den ändå att vara kännbar för många av de större mjölkbönderna.