Miljöbrottsutredning på Gotland läggs ner

Utredningen om miljöbrott i samband med Payexägaren Max Hanssons byggen på Gotland läggs ner eftersom brotten är preskriberade.

Flygfoton har visats att byggena, bland annat en tennisbana och en golfgreen, funnits på platsen i mer än fem år, vilket är preskriptionstiden för den här typen av brott.

Fortfarande pågår utredningen mot Länstyrelsen på Gotland, som misstänks för tjänstefel för att inte ha polisanmält Hansson trots att de visste om att han byggt utan tillstånd.