KO: Skandia Livs sparare bör kompenseras

Konsumentombudsmannen Karin Lindel anser att Skandia ska kompensera försäkringstagarna i Skandia Liv för bolagets dåliga internaffärer med Skandia, genom att föra över pengar till Skandia Liv.
Hon anser dessutom att kritiken från den utredning som granskat Skandia Liv varit för mild. – Jag tycker att det finns så mycket felageranden, inte minst i Skandia Livs styrelse. De har inte utnyttjat den förhandlingsmöjligheten de hade när man omförhandlade kapitalförvaltningsbolaget. De har misskött sitt uppdrag och gynnat aktieägarna, det vill säga moderbolaget och inte försäkringsspararna, vilket är deras uppdrag, säger Karin Lindell. Konsumentombudsman Karin Lindell anser att Skandia ska kompensera försäkringstagarna i pensionsbolaget Skandia Liv. Det var i förra veckan som Skandia Liv presenterade en oberoende rapport, gjord av bland andra utomstående utredaren Lennart Låftman, som visade att moderbolaget Skandia gjort affärer med Skandia Liv som gynnat Skandia och missgynnat Skandia Liv. Det berodde, enligt utredningen, framför allt på att alltför många av Skandia Livs styrelseledamöter även satt i ledningen för Skandia. Konsumentombudsman Karin Lindell instämmer i kritiken och anser att den till och med är för mild. – De har inte skött det uppdrag de var satta att ha i Skandia Livs styrelse. Det här handlar om oerhört mycket pengar som har gått förbi försäkringsspararna. En rimlig andel av den köpeskillingen borde återföras till kollektivet, säger Karin Lindell.
Marcus Ålsnäs marcus.alsnas@sr.se