Föräldrar satte betyg på förskolan

Föräldrar i Eskilstuna anser att det behövs färre barn i barngrupperna på dagis och en tryggare utemiljö. Det framngår av en undersökning som barn- och utbildningsförvaltningen har gjort bland föräldrarna.
Trygghet, trivsel och bra bemötande är viktigast för föräldrarna och samtidigt är exempelvis föräldraråd och att barnen får påverka mindre viktigt. Familjehemmen, eller dagbarnvådrarna, får högsta betyg av föräldrarna. Flickornas föräldrar är mer nöjda än pojkarnas, enligt undersökningen, som ska vara ett led i kvalitetsarbetet.