Sparandet ökar igen

Förra året lånade vi mer än vi sparade, men nu är det tvärtom. Det visar Finansinspektionens sparbarometer för årets första kvartal.
Under årets första tre månader sparade hushållen i Sverige 22,5 miljarder mer än de lånade. Enligt Per-Arne Ström, avdelningschef på Finansinspektionen, visar det ökade sparandet att hushållen nu anpassar sig till en avmattning av ekonomin. Det är framförallt försäkringssparande och bankinlåning som ökar. Intresset för aktier och fonder är däremot fortsatt svagt enligt Finansinspektionens siffror.