HÄRJEDALEN

Vindsnurror hotar örnstammen

Örnstammen hotas av planerna på att bygga två stora vindkraftsparker i Härjedalen.

De säger ornitologer i både Jämtlands och Gävleborgs län till länstidningen. De är kritiska till att vindkraftsnurrorna planeras byggas bara en kilometer från örnbon.

De vill att avståndet mellan vindsnurror och örnbon ska vara minst två kilometer, helst tre.

-Örnar är termikflygare och genom den flyghöjd de ofta befinner sig på löper de stor risk att kollidera med vindkraftsverkens vingar, säger Stig Norell som ingår i Gävleborgsornitologernas örngrupp.