Frågorna kring kustfisket ökar

Lars Tysklind, folkpartistisk rikdagsledamot från Strömstad undrar vad jordbruksministern tänker göra åt dom problem som kustfiskarena drabbas när gränsen för trålfisket flyttas ut. Frågan är viktig, enligt Tysklind, inte bara för fiskarna själva och deras vilja att investera i sina företag, utan också för att behålla levande kustsamhällen