Västkusten inte hotad av oljan

Svenska myndigheter är fortfarande beredda att ingripa, om oljan från fartyget Full City skulle komma in på svenskt vatten.

Läget ser dock för närvarande stabilt ut för svensk del, och oljan ser inte ut att komma in över västkusten, enligt Räddningstjänsten i Strömstad.

Svenska kustbevakningen har tre fartyg i området utanför norska Langesund, där fartyget Full City gick på grund natten till i fredags.