”Psykvårdsdebatten hetsar mot sjuka”

Debatten som blossat upp i medierna om hur den psykiatriska vården fungerar har nu fått Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH; att reagera. Deras medlemmar lider av eller har lidit av psykisk sjukdom och de tycker att debatten har pekat ut alla psykiskt sjuka som farliga.
– Det blir en hetsstämning mot psykisk sjuka när man nu försöker att ta reda på hur det kommer sig att dessa hemska våldsbrott kunnat inträffa, säger Kjell Broström, en av RSMH:s talesmän. Att det finns kraftig kritik att rikta mot den psykiatriska vården det är Kjell Broström och Riksförbundet för social och mental hälsa de första att hålla med om. ”Medierna dåligt informerade” Men han menar att medierna inte har skaffat sig den kunskap som behövs för att skildra problemen på rätt sätt och de senaste veckorna har många av förbundets psykiskt sjuka medlemmar ringt för att de känner sig utpekade. – Det blir en hets mot hela denna grupp som just nu känner sig jagad och ångestfylld, säger Kjell Broström. Många vill inte längre visa sig ute på stan eller besöka en psykiatrisk mottagning. Många blir deprimerade och håller sig inne. Man tycker att de tio år som man har haft för att göra det bättre för den här gruppen har gått förlorade. Många problem klumpas ihop Han menar också att man alltför lättvindigt klumpat ihop människor med olika problem till en grupp som alla kallas psykiskt sjuka och ger skyhöga staplar i diagram som visas i olika medier. Det kan vara problem som missbruk, hemlöshet och även till exempel funktionshinder som ADHD och Damp. – Det finns en tendens att medierna kastar sig över den som kan ange de mest chockerande siffrorna. Uttalar man som att hälften av alla psykiskt sjuka eller kanske att alla mord begås av psykiskt sjuka så får man rubriker, säger Kjell Broström, RSMH.
Hanna Holmquist hanna.holmquist@sr.se