Svag tro på storstadspengar

Drygt tjugo stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö ska under en femårsperiod få dela på 2 miljarder kronor i olika integrationsprojekt. Men många har redan tappat förtroendet för den här typen av satsningar.
Pengarna ska gå till projekt för att få invandrare att känna sig mer delaktiga i samhället är det tänkt. Det är inte första gången som det satsas på integration och många av de som ska få ta del av pengarna har redan tappat tron på integrationspengar. Under 90-talet delades till exempel Blommanpengarna ut, uppkallade efter dåvarande integrationsministern Leif ''Blomman'' Blomberg. Då var summan 200 miljoner till hela landet. Men den satsningen har fått kritik för att pengar delades ut utan uppföljning och utan att de som skulle omfattas av satsningen fick vara med och fatta några beslut. Men nu ska det bli annorlunda, det lovar integrationsminister Mona Sahlin. Hon säger till Ekot att staten och kommunerna nu i samband med storstadspengarna ska fråga vad de berörda ute i de aktuella bostadsområdena vill ha pengarna till - de egna initiativen ska hamna i fokus. I Göteborgsförorten Bergsjön går emellertid bara en dryg sjättedel av storstadspengarna till egna initiativ. Resten, 78 miljoner, går bland annat till redan etablerad verksamhet och de högsta cheferna är alla svenskar. Enligt verksamhetschef Björn Wadefalk beror det på att man från början kände krav på sig att komma igång snabbt. Därför använde sig kommunen och stadsdelsförvaltningarna av redan befintliga chefer i förvaltningen.