Torskbeståndet bevarat i Östersjön

I dag träffades en uppgörelse om torskfisket i Östersjön. Det är de olika medlemsländerna inom fiskerikommisionen för Östersjön, IBSFC som kommit överens om sänta kvoter i det östra och västra beståndet.
Kvoten för 2004 blev 61 600 ton torsk totalt i Östersjön. Detta att jämföra med 2003 års kvoter på 75 00 ton torsk. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är nöjd med uppgöreslen som lett till 13 144 ton för Sveriges del. Hon säger vidare att uppgörelsen visar att Sveriges fasta linje nått framgång. Uppgörelsen har också resulterat till att från och med den 1 januari år 2005 så delar man upp Östersjön i 2 förvaltningsområden med separata kvoter. I och med detta tror man att torskbeståndet i Östersjön kommer att bli stabilare på en längre sikt.