Sjukvården i djup kris

Länets befolkning kommer att få vänja sig vid längre väntetider och färre läkarmöten än idag. 200 miljoner kronor saknas nästa år och alla verksamheter i Landstinget Gävleborg måste spara pengar.
För sjukhusen i Gävle och Hudiksvall innebär detta stora påfrestningar när kostnaderna inom landstinget stiger mycket mer än intäkterna. - Vi kan jämföra 200 miljoner med de 115 miljoner som vi sparade på att lägga ner akutsjukhuset i Sandviken för några år sedan. Då förstår du att det är mycket pengar, säger Lena Munkhammar, sjukhuschef i Gävle. - Läget är mycket, mycket bekymmersamt. Landstingets olika förvaltningar har sammanlagt begärt 3,7 miljarder kronor för attt klara vården nästa år. Beställarnämnderna har beviljat 3,5 miljarder. Mer pengar finns det inte. Även inom primärvården kommer pengabristen att märkas tydligt, nu när dessutom hyrläkarstoppet har börjat gälla. Först ut är Anderbergs hälsocentral i Gävle som mister alla sina läkartjänster och istället blir en distriktsköterskemottagning. - Så ser det ut. Vi kan inte längre ha kvar samma servicenivå längre. Pengarna räcker inte till, säger Anneli Hultman, primärvårdschef i Gästrikland. Vilka övriga besparingar som kan bli aktuella ska utredas i höst. Det kan bli tal om massuppsägningar. - Det vill jag inte spekulera i nu, men det är klart att personalen är vår största kostnad, säger Lena Munkhammar. Senast den 21 november ska sparförslagen vara klara.