Freivalds kräver inte livvakt

Laila Freivalds tycker att rollen som utrikesminister känns särskilt angelägen efter mordet på Anna Lind. Det är viktigt att inte bli avskräckt från politiskt arbete, säger hon.
- I det här läget får man inte hesitera och börja känna rädsla och dra sig tillbaka. Tvärtom tycker jag att det är viktigt att vi alla som har demokratiska funktioner och uppdrag visar att sådant skrämmer inte oss. När de nya ministrarna presenterades i dag fick Freivalds också frågan om hon kommer att kräva ständigt skydd av säkerhetsvakter. Freivalds sa att hon inte tänkt ställa några krav, men att hon noga kommer att följa de säkerhetsrutiner som de ansvariga beslutar om. - Jag tror att man kanske måste resonera lite annorlunda nu mot vad man gjorde tidigare.