Teaterprofil i ekonomisk klämma

Kulturprofilen Göran Lohne i Borås har fått ytterligare ekonomiska problem, kopplade till den nöjesverksamhet han arbetar med.
Tingsrätten fick i går in en konkursansökan från Teaterförbundet mot Lohnes bolag "Karius och Baktus", eftersom de artister Lohne engagerade till barnmusikalen Peter Pan i somras ännu inte fått ut hela sin lön.