Krav på bättre kommunikationer i Västsverige

Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västsverige ställer krav på att utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår blir klar.
I en riksdagsmotion skriver dom att utbyggnaden är viktig både för miljön och tillväxten i regionen. De för även fram ett gemensamt krav på en utbyggnad av riksväg 45 och att järnvägen längs Göta Älvdalen byggs ut till dubbelspår.