Färre vindsnurror på Fladen för att möta motstånd

Göteborgs Energi som ansökt om att få bygga en stor vindkraftspark ute vid Fladen kan nu tänka sig en blygsammare satsning.
Vid Miljödomstolens förberedande förhandling på fredagen förde Göteborgs Energi fram ett förslag som går ut på att starta ett tidbegränsat pilotprojekt med bara 20 vindkraftverk jämfört med de 60 som bolaget ansökt om att få bygga på Fladen. Något Naturvårdsverket ändå helt motsätter sig. Huvudförhandling i ärrendet beräknas preliminärt starta till kommande månadsskifte.