Kommunalråd avgår

Moderaten Margareta Arvidsson i Simrishamn lämnar politiken 1 juli.
Hon avgår inte bara som kommunstyrelsens ordförande utan lämnar också sina övriga uppdrag. Ett skäl är att hon den senaste tiden har känt sig utsatt för kränkande angrepp - inte bara som politiker utan även som privatperson. - Angreppen har kommit från en eller två medborgare i kommunen, säger Margareta Arvidsson men namnger dem inte. Moderaterna i Simrishamn har nominerat Christer Akej till hennes efterträdare.