Pakistan

Förbud att slå kvinnor och barn på väg

I dag röstade parlamentets underhus i Pakistan enhälligt för en lag som förbjuder män att slå sina fruar och barn.

Om även senaten godkänner lagen väntar böter eller fängelse i upp till sex månader för de pakistanska män som misshandlar sina anhöriga.

Förutom fysiskt eller sexuellt våld klassas det som våld i hemmet att hålla en människa instängd eller att beröva henne möjligheten att försörja sig.

Regeringsföreträdare kallar lagen en milstolpe för de pakistanska kvinnornas frihet.

Människorättsgrupper säger att pakistanska kvinnor utsätts för svår diskriminering, våld i hushållet och så kallade hedersmord.