Darell kräver billigare fornfyndsundersökningar

Reglerna för vem som ska betala arkeologiska undersökningar i samband med om- och nybyggnation måste förändras. Det skriver den folkpartistiska riksdagsledamoten Linnéa Darell från Linköping i en motion till riksdagen.
Hon menar att byggen i län där det finns många fornlämningar, som exempelvis i Östergötland, blir dyrare än på orter där det finns få fornlämningar. Linnéa Darell tycker att detta kostnadsansvar måste förändras. Det måste vara en riksangelägenhet att se till att inte värdefulla fornfynd förstörs för kommande generationer, anser hon.