Bush försvarade anfall på Irak

USA:s president George Bush försvarade på fredagen beslutet att anfalla Irak trots att en preliminär rapport på torsdagen visade att inga massförstörelsevapen hade påträffats. Just hoten från dessa vapen var ju ett huvudargument från USA-koalitionen för att inleda kriget.
”Rapporten visar att Bagdadregimen försökte dölja sina program för tillverkning av massförstörelsevapen och att Saddam Hussein utgjorde ett hot och en allvarlig fara”, sa Bush. Bush försvarade rapporten Mot bakgrund av alla kritikiska reaktioner och frågor efter gårdagens redogörelse från både medier och kongresspolitiker, även inom hans eget republikanska parti, var det knappast förvånande att den amerikanska presidenten på fredagen gick ut och försvarade både rapporten i sig och skälen för till att anfalla Irak. Bush pekade alltså på de bevis som visade att Bagdadregimen medvetet brutit mot FN:s resolutioner om att avrusta. Bush tillade att världen blivit bättre nu när Saddam Hussein inte längre är vid makten. Känsliga frågor väcks Men torsdagens första rapport som David Kay, chefen för den 1 200 personer starka inspektörsstyrka som USA tillsatte i våras, har ändå lett till en rad känsliga frågor. Framför allt om Bushregeringens uttalanden före kriget om hotet från Irak; var det medvetna lögner, missuppfattningar eller byggde de på dålig underrättelseverksamhet? Vad än svaret är så är det inte bra, konstaterar den demokratiske senatorn Jay Rockefeller. Bush ber om tålamod President Bush ber också om tålamod med inspektionerna, som kan komma att pågå långt in på nästa år. Han är dock också medveten om att kritiken från allmänheten växer. En opinionsundersökning i New York Times idag visar att 47 procent av de tillfrågade tycker att han sköter Irakfrågan på ett bra sätt, ner från 75 procent i samband med kriget. Bush avfärdade siffrorna och sa: ”ibland gillar det amerikanska folket vad jag beslutar, ibland inte”.
Anders Ask, New York anders.ask@sr.se