Vill utreda landsbygdsskolorna

ÄNGELHOLM. – Behåll Bassholma skola ytterligare ett läsår. Låt under tiden en projektgrupp utreda framtiden för landsbygdsskolorna i Ängelholms kommun.
Det föreslår föräldragruppen vid Bassholma skola som kämpar mot kommunens planer på en nedläggning.
Kommunpolitikerna i Ängelholm har föreslagit att skolan ska läggas ner våren 2004. Men föräldrarna vill nu ha en respit på ett år. Under tiden ska en grupp undersöka vilka samarbetsmöjligheter som finns med andra kommuner och om det går att söka ekonomiskt stöd från annat håll än kommunen.