härjedalen

Får köpa mark på renbetesfjällen

Regeringen har beslutat att ett företag samt en privatperson ska få friköpa en varsin fastighet på renbetesfjällen i Härjedalen. Marken ägs idag av staten, som nu beslutat att båda fastigheterna ska säljas.

Den privatperson som får köpa en fastighet är permanent bosatt på platsen, och det aktuella företaget har bedrivit näringsverksamhet på platsen sedan 1995 - och därmed möjliggörs friköpen.

I ansökan ville företaget även köpa ytterligare mark, men den ansökan avslogs med motiveringen att marken redan är upplåten till en annan arrendator. Köpeskillingen kommer att tillgodoföras Samefonden.