Nya torskkvoter följer inte forskarnas råd

På fredagen avslutades förhandlingarna om nästa års torskfiske i Östersjön. Den totala kvoten minskas jämfört med förra året från 75 000 ton till 61 600. Men kvoterna är ändå betydligt högre än vad forskarna i det Internationella havsforskningsrådet har rekommenderat.
Förhandlarna har följt rekommendationen för beståndet väster om Bornholm, men ökat på kvoten öster om Bornholm kraftigt, trots att torskbeståndet där sägs vara bortom säkra biologiska gränser. Den svenska jordbruksministern säger ändå att hon tycker att Sverige nått framgång. – Jag är nöjd. Det är tydligt att man har lyssnat på Sverige, vi har gått i bräschen för en ansvarsfull fiskeripolitik och jag tycker att vi har fått ett gott resultat, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Men när det gäller kvoterna har man följt forskarnas rekommendationer i det västra beståndet, men i det östra beståndet som anses särskilt känsligt har man ökat på kvoterna 2,5 gånger. Hur förklarar du det? – Det här är en besvärlig fråga. vi har fått två goda resultat i de här förhandlingarna. Dels en revisionsklausul som säger att Internationella havsforskningsrådet i februari ska komma med en ny biologisk rådgivning som då kan innebära att man tar ny ställning till kvoterna. – Vi har också fått en gemensam deklaration från EU som innebär att vi senast 1 januari 2005 ska ha en uppdelning av de här bestånden. Syftet är att vi ska kunna föra en ännu mer effektiv fiskeripolitik. Men vad hjälper forskarnas råd när de nu har gett ett råd och man höjer det ändå? – Jag tycker man måste se till helheten i det här resultat och också jämföra med vad vi hade för kvoter under här året. Då hade vi 75 000 ton, nu har vi en betydligt lägre nivå. Jag tycker att vi har nått framgång och att vi har en väldigt bra bas för en fortsatt framtida ansvarsful fiskeripolitik, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se