Stopp i nya avloppet

Nu är det andra stora flyttprojektet i Kirunaflytten, huvudavloppsledningen, avklarat. Det nya avloppssystemet har redan varit i drift under några månader. Men nu är det stopp, på grund av ett konstruktionsfel.

Sju kilometer splitterny avloppsledning är nergrävd. Och där skulle avloppsvattnet nu flödat om det inte vore för felet i det nybyggda pumpstationen nedanför slalombacken.

– Vi har provkört hela anläggningen under några månader. Då upptäckte vi att vi fick vibrationer inne i pumpstationen. Det är rördragningen som blivit lite felaktig. Nu håller vi på att åtgärda felen och hoppas kunna ta anläggningen i drift igen i september månad, säger Peter Niemi, vd för Tekniska verken som ansvarar för driften av avloppet.

Nu är det åter den gamla huvudavloppsledningen som tar hand om Kirunas avlopp. En ledning som, på grund av gruvan, när som helt riskerar att dras isär så att avloppet rinner ut i marken.

– Vi har mycket bra kontroll och övervakning på den ledningen. Skulle det ske att vi får sättningar eller något liknande märker vi av det väldigt tidigt. Då finns det handlingsplaner för att hantera det, säger Peter Niemi.

Nödplanen är en reservledning som legat på marken under hela byggtiden.

– Vi är alla väldigt glada att vi nu har den nya pumpststionen och spillvattenledningen på plats. Vi är väldigt måna om att ta den i drift. Det är klart att vi gärna hade sett att det inte varit de här problemen i pumpstationen. Men det är ändå ganska små bekymmer i det stora hela. Nu ska vi se till att det åtgärdas så att vi kommer igång, säger Peter Niemi.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se