Slite

Fortfarande brister på Solklintsskolan

Skolinspektionen har beslutat att inte gå vidare med en anmälan om misstänkt mobbning som gjordes mot Solklintsskolan i Slite i mitten av mars.

Anmälaren skrev då att internetmobbning och mobbing under skoltid hade pågått i cirka 1,5 år och att skolan inte tog allvarligt på problemet. Dessutom påpekade anmälaren att det inte fanns någon mobbninggrupp på skolan.

Efter att Skolinspektionen sett över ärendet har de konstaterat att skolan och Gotlands kommun inte har brutit mot författningens krav. Däremot påpekas brister i skolans likabehandlingsplan redan 2007, brister som enligt Skolinspektion fortfarande kvarstår.