Skolskjutsolyckar vanligast vid hållplatser

En studie om olyckor i samband med skolskjutsning visar att de flesta olyckorna, 80 procent, inträffar utanför skolbussarna.
En av forskarna, Anna Anund, säger till Göteborgs-Posten att hållplatserna och vägen till och från hållplatserna måste bli säkrare. Det är också viktigt att utbilda förarna, eftersom de ofta ger olika direktiv till barn som ska stiga av. Under en åttaårsperiod, från 1994 till 2001 omkom 32 barn och 329 skadades i olyckor i samband med skolskjutning. Studien är gjord av Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping.