Nedskärningar inom färdtjänsten

I en fjärdedel av landets kommuner har det blivit dyrare att åka med färdtjänst under de senaste tre åren.
I tolv kommuner har antalet resor minskat för de funktionshindrade. Det visar en enkät som De handikappades riksförbund presenterar under lördagen. På flera håll i landet väntas ytterligare nedskärningar av färtjänsten inom kort. Så länge kollektivtrafiken inte är handikappanpassad och tillgänglig för alla, måste färdtjänsten skyddas, säger DHR:s förbundsordförande Karin Westlund till Ekot.