Färre och dyrare resor med färdtjänst

Möjligheterna att resa med färdtjänst har urholkats på många håll i landet de senaste tre åren. Det visar en enkät som DHR, de handikappades riksförbund, skickat till landets kommuner och som presenteras för politikerna på lokal och nationell nivå på lördagen. Förbundsordföranden Karin Westlund är bekymrad.
– Det visar ju vad vi har befarat; att det sker försämringar vöer hela landet när det gäller färdtjänsten. Vi anser att färdtjänsten är ett komplement till de allmänna kommunikationerna och så länge allmänna kommunikationer är tillgängliga så anser vi att färdtjänsten ska fungera på samma villkor som allmänna kommunikationer, säger Karin Westlund, förbundsordförande i DHR, de handikappades riksförbund. Dyrare i var fjärde kommun I en fjärdedel av kommunerna har det blivit dyrare att åka med färtjänst de senaste åren, drygt hälften har oförändrat avgift. I tolv kommuner har antalet resor som tillåts för den funktionshindrade minskats. Däremot har budgetanslagen till resorna höjts med i medeltal 6 procent. Något som förklaras av att allt fler blir färdtjänstberättigade och utnyttjar möjligheten. Vanligare där mp är med De handikappades riksförbund konstaterar också att höjningen av avgiften är vanligare i kommuner där miljöpartiet ingår i den politiska majoriteten. Men man har ingen förklaring till varför. Det tycks som om färdtjänsten står inför ytterligare nedskärningar på flera håll under den närmaste tiden, säger Karin Westlund. – Vi vet ju från handikapprörelsens sida att ute i landet så är det på gång försämringar. I Stockholm till exempel så kommer man fatta beslut i nästa vecka i landtingsfullmäktige om höjning av pris, minskning av antalet resor och en försämring av rullstolstaxi som vi har i Stockholm, säger Karin Westlund, förbundsordförande i DHR.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se