Stororder till varvet

Kockums har tecknat ett beställningsavtal på ubåtar värt 130 miljoner kronor.
Det är ubåtsprojektet Viking som går in i en ny fas beställare av de sex ubåtarna är Försvarets Materielverk FMV. Byggstarten planeras till 2006 och större delen av ordern hamnar på varvet i Karlskrona.