"Inte självklart att Allards räddas från konkurs"

Framtiden är oviss för verkstadsföretaget Allards och dess personal. I går häktades VDn och en konsult i bolaget. Allards kommer nu att genomgå en rekonstruktion, ledd av Peter Smedman.
- Man har två misslyckade rekonstruktioner bakom sig och det finns misstankar om oegentligheter med i bilden och det gör att mitt arbete är utomordentligt besvärligt. Det är inte alls någon självklarhet att Allards kan räddas undan en konkurs, säger Peter Smedman.
Att ett företag går igenom en rekonstruktion innebär i princip att man spänner ett skyddsnät runt företaget i tre månader. Tingsrätten utser en rekonstruktör, och det är i det här fallet Peter Smedman. På måndag kommer han till Falun för att utse en ny ledning för företaget. I samma koncern som Allards ingår också verkstadsföretaget Appells, ett fastighetsbolag och moderbolaget Falu Bergslags industrier. Alla ska rekonstrueras. Totalt har bolagen mellan 60 och 70 anställda. - De har sina löner som vanligt i tid, och det är förstås viktigt att de känner en trygghet i rekonstruktionsarbetet även om de är hårt prövade av alla vedermödor de har gått igenom.