Barentssammarbetet ska utvecklas

Västerbottens län driver på utvecklingsarbetet inom Barentsområdet. Under ordförandeskapet i Barents regionråd är länet ansvariga för projektet Barents 2010 som syftar till att ta fram en långsiktig strategi för samarbetet.
Arbetet finanseras med pengar från EU och alla 13 regioner eller län i Barentsområdet. Samordnare för det hela är Birgitta Nilsson, internationell samordnare på Länsstyrelsen i Västerbottens län. Barents 2010 sätter bland annat fokus på näringsliv, miljö, utbildning och transporter. Och när Västerbottens län om två år lämnar över ansvaret för ordförandeskaper i Barents regionråd till någon annan, hoppas Birgitta Nilsson att strategin för samarbetet ska vara klar.