Hoppas att fler ska ta ställning till donation

Idag är det den Europeiska Donationsdagen. Syftet är att hedra dom avlidna som donerat organ och deras anhöriga, och att sprida kunskap om donationer. Trots att tre fjärdedelar av oss säger att vi är positiva till organdonation så är det få som registrerar sig som donator.
Matts Juhlin-Dannfelt, som är chef vid anestesikliniken på Länssjukhuset i Halmstad och samordnare av det donationssamarbete man har med Malmö, säger att man upplevt att man fått färre möjliga donatorer, samtidigt som det finns en stor efterfrågan på organ. Från Halland har de senaste åren, oförändrat, en donator kommit varje år, och det är en rätt låg siffra, tycker Matts Juhlin-Dannfelt. Enligt Matts Juhlin-Dannfelt säger erfarenheten att om en person inte talat om ifall han eller hon vill donera organ så väljer oftast de anhöriga att avstå donation. Han tycker därför det är viktigt att alla funderar över hur de vill ha det och tar ställning antingen för eller emot. Förhoppningen är att man genom donationsdagen ska få uppmärksamhet kring frågan. På www.livsviktigt.se finns information om organdonation och landstinget kommer också att ta fram informationsmaterial som ska spridas i länet. Det här är en mycket angelägen fråga för landstinget Halland säger informationschef Ann Fröström. Hon tror att många inte tar ställning eftersom de inte vet hur de ska gå till väga.