Färre bussar i Ljusdal

Lokaltrafiken i Ljusdal riskerar neddragningar efter ett förslag i landstingsfullmäktige.
Förslaget innebär att Ljusdals kommun förlorar det särskilda regionalpolitiska stöd som de hittills har fått från landstinget. Det handlar om ett stöd på 1,2 miljoner kronor per år som successivt kommer att avvecklas till år 2007. Rolf Berg, planeringschef på Ljusdals kommun, säger att inga bussturer kommer att läggas ned men att det kan bli glesare trafik.