Äldreboendet i Porjus stängs

Den ekonomiska krisen i Jokkmokk leder till omfattande förändringar i kommunens äldreomsorg. Äldreboendet Pionjären i Porjus stängs och Kaitumgården inne i Jokkmokk får färre platser.
Ordföranden för omsorgsnämnden Kurt-Lennart Mickelsson(c) vill minska driftskonstaderna utan att behöva ta till uppsägningar och utan att pruta på kvalitén i omsorgen. - Vi har förökt förklara för budgetberedningen hur läget ser ut i verkligheten, så vi har våra förhoppningar att få de pengar vi begär, säger Kurt Lennart Mickelsson. Det här förslaget är fortfarande 8 miljoner kronor dyrare än den kostnadsram kommunens budgetberedningen satt upp för verksamheten, men Kurt-Lennart Mickelsson ser inga möjligheter till besparingar. Vikariestopp Med det här förslaget ska personalkostnaderna minskas dels genom att stoppa intag av vikarier dels genom att minska antalet vårdplatser. Det ska ske genom att slå ihop Kaitumgårdens alla avdelningar till två storavdelningar och genom att samla allt demensboende till Talvatisgården. 11 platser försvinner vid Kaitumgården och när pionjären i Porjus stängs försvinner ytterligare 7 platser. Förändringarna vid Kaitumgården kan göras under kommande vår, men att stänga äldreboendet Pionjären i Porjus tar längre tid. - Det här är ett tufft förslag, men med de kronor och ören vi har ser det ut att vara den enda möjlighet vi har, avslutar Kurt-Lennart Mickelsson.