Italien hoppas på ny EU-grundlag utan ändringar

Klockan tio på lördagen börjar regeringskonferensen i Rom om förslaget till ny grundlag för EU. Om förhandlingarna går som ordförandelandet Italien vill så skrivs förslaget under utan större ändringar om några månader, men EU:s små medlemsländer är av en helt annan uppfattning.
EU:s 25 regeringschefer har samlats i Rom, 25 är de eftersom även de tio nya medlemsstaterna får vara med, för att förhandla om ett nytt fördrag. Vill underteckna i december De sex stater som en gång grundade EU; Franrike, Tyskland, Italien, Belgien, Holland och Luxemburg hoppas att förhandlingarna snart ska vara avklarade och att den nya grundlagen, ett nytt Rom-fördrag ska undertecknas i mitten av december. De vill att det förslag till författning som lagts fram ska godkännas utan ändringar. Men de små medlemsländerna sätter sig på tvären och kräver ändringar som gör att regeringskonferensen kan bli långdragen och ett forum för en hård maktkamp mellan EU:s stora och små medlemsländer. Hotfullt muller från småstater Finland och Österrike har ställt sig i spetsen för 17 mindre länder som anser att det nya författningsförslaget ger de stora staterna alldeles för mycket makt. Sverige är inte heller helt tillfreds och nu hörs också ett hotfullt muller från Polen och Spanien. Det är alltså knappast troligt att Italiens premiärminister Silvio Berlusconi kan stå värd för ett undertecknande av en ny författning redan i december. Kanske sker det först i vår under irländarnas ordförandeskap.
Kerstin Brostrand, Rom kerstin.brostrand@sr.se