För få flyktingar till Nykvarn

Nykvarns kommun klarar inte sitt flyktingmottagande. Enligt avtal med migrationsverket ska kommunen ta emot 20 flyktingar per år, men hittills har det blivit färre än hälften.
Kommunen hänvisar till bostadsbristen, och migrationsverket hotar nu att dra in det årliga bidraget på knappt en halv miljon kronor. Skriver Länstidningen.