Upplandspolitiker kräver översyn av varglagar

Socialdemokraterna Agneta Gille och Mats Berglind från Uppsala och Enköping kräver att lagar och regler om jakten på varg ses över.Översyn av varglagar
I en motion till riksdagen skriver dom att vargens framfart i norduppland blivit ett stort problem för djurägarna. Många tamdjur har dödats eller tvingats avlivas på grund av vargangrepp och det måste därför bli lättare för djurhållarna att freda sin boskap. Annars hotas djurägarnas existens.