Max Hanssons strandbygge till miljödomstolen

En del av Max Hanssons omdebatterade fastighet på Östergarnslandet blir nu ett fall för miljödomstolen.

Men det är inte i första hand tennisbanan, lusthuset eller golfgreenen som ska prövas, utan ett fritidshus som ligger inom fastigheten. Det Naturvårdsverket anser är att det inte fanns någon anledning för länsstyrelsen att ge dispens för ett fritidshus på fastigheten.

Vad gäller gräsmattan, golfgreenen, tennisbanan, lusthuset och inhägnaderna runt bostadshuset skriver Naturvårdsverket att de skulle omfattas av krav på strandskyddsdispens om de byggdes i dag. Men verket ber inte miljödomstolen ta upp de åtgärderna, utan lämnar åt länsstyrelsen på Gotland att eventuellt ta upp dem igen.

Naturvårdsverket är också kritiskt till hur länsstyrelsen hävdade att undantag kunde ges med hänsvisning till att det var en jordbruksfastighet, och kommer också att ta upp en särskild diskussion med länsstyrelsen på Gotland om hur man ska tolka strandskyddsreglerna.