1000 liter diesel rann ut i Vagnhärad

En kubikmeter diesel rann på lördagsmorgonen ut från en tank vid Lövsta skolhem i Vagnhärad där ungdomar vårdas. Marken behöver saneras, men det finns ingen akut risk för att diesel kommer ner i grundvattnet, uppger Sörmlandskustens räddningstjänst.
Det var när en anställd skulle tanka ett fordon som läckan skedde. Det var strömavbrott vid tillfället och den anställde skulle - ovetandes om strömavbrottet - tanka ett fordon som används på skolhemmet, men när det inte fungerade hängde denne tillbaka pumpen, men hade glömt att stänga av strömbrytaren. När strömmen kom tillbaka sprutade diesel ut på marken, uppger räddningstjänsten. Frågan är hur dieselutsläppet påverkar miljön. Ingen akut risk för grundvattnet - Det finns ingen aktut risk att diesel ska komma ner i grundvattnet men diesel rinner sakta genom marken mot den sjö som finns i närheten, säger Johnny Svensson stf räddningschef. Han säger också att fallet inte längre bedöms som ett ärende för räddningstjänsten. Ägaren nu ska göra en första sanering av marken i avvaktan på att kommunens miljöförvaltningen bedömer vad som sedan ska ske. Räddningstjänsten försökte under lördagen att få kontakt med miljöansvariga i kommunen och hade vid 12-tiden inte lyckats med det. - Ägaren måste ta en traktor och chakta bort det översta jordlagret. Ägaren får ta hand om det till på måndag för att sedan koppla in miljöförvaltningen. Det är lermark där dieseln ligger och skulle man gräva för mycket kan dieseln rinna ner i grundvattnet. Polisen inkopplad Polisen, som fanns på plats på lördagen, ska utreda om något brott har begåtts, miljöförvaltningen ska bedöma eventuella miljöskador och i vilken omfattning marken ska sanering. Räddningsverket ska också kopplas in, uppger Sörmlandskustens räddningstjänst. För polisen handlar det av allt att döma om att utreda om den anställde eller någon annan gjort sig skyldig till oaktsamhetsbrott eller om det pumpen och tanken inte uppfyllde de krav som finns.