Kritkik mot höjning av färdtjänsttaxor i Trosa

Trosa kommun får nu kritik för att kommunen har höjt avgiften för färdtjänst från och med september. Kritiken kommer från de handikappades riksförbund som på lördagen presenterade en riksomfattande undersökning som visar att Trosa är den enda kommunen länet som har höjt avgifen.
Höjningen är bara fem kronor per resa, men det är ändå för mycket, säger förbundsordförande Karin Westlund. - Har man bara sin förtidspension eller ålderspension kan det innebära mycket pengar. De handikappades riksförbunds enkät visar att färdtjänsten har blivit dyrare i var fjärde svensk kommun. I Sörmland är det dock annorlunda. I flera av kommunerna pågor det diskussioner om att höja färdtjänstavgiften, men det är bara Trosa som har höjt avgiften i år. Det skedde den första september och innebär alltså att varje resa blir fem kronor dyrare. Dålig ekonomi - Funktionshindrade är medlemmar som alla andra och vi har en väldigt besvärlig ekonomi i kommunen, säger socialdemokraten Ingvar Lager, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Trosa. De handikappades riksförbund kontrar: - Frågan är om det alltid är vi funtionshindrade som man ska dra in på, man kanske kan dra in på något annat, säger förbundsordföranden, Karin Westlund.