Hjärt- och lungsjuka oroas över besparingsförslag

Hjärt- och Lungsjukas förening i Lindesberg och Nora oroas över besparingsförslaget att flytta intensivvården från Lindesberg till Örebro.
Förslaget skulle spara 124 miljoner kronor, men de tjänstemän som arbetat fram det tycker inte att det är något bra förslag. Det är upp till politikerna att besluta i frågan. Örebro läns landsting ska spara 250 miljoner kronor de närmaste två åren.