Knark strömmar in från Danmark via bron

Det är inte bara sprit som smugglas in i Sverige via Öresundsbron, bron är idag den största infartsvägen för narkotika till Sverige. Också smugglare som tänker sälja knarket längre norrut väljer bron över Öresund, säger Hans Jonsson vid Tullverket.
– Bron är svårare därför att det går ganska fort och det är en trafik som pågår dygnets alla timmar, ibland väldigt intensivt. Det är klart att det kräver sin man för att jobba som tulltjänsteman där. Lite annorlunda än färja där det i och för sig är intensivt när den kommer men där bilarna kommer sakta och ringlar i land. Kan använda spejare På Öresundsbron flyter trafiken på dygnet runt och smugglarna kan välja när de vill köra sin last över gränsen. De kan också använda sig av följebilar och spejare som åker före för att se hur hårda kontrollerna för tillfället är. När bilarna susar förbi i nittio kilometer i timmen blir det också svårare för tullen att hinna skaffa sig de misstankar de behöver för att få stoppa och kontrollera en bil. Livlig knarktrafik Allt det här sammantaget gör bron till ett lättare sätt att föra in knark i Sverige än vad färjorna är. Hans Jonsson, sektionschef på Tullverkets analysenhet, säger att det inte finns något tvivel om att knarktrafiken över Öresundsbron är livlig. – Att döma av våra beslag där så kommer det en strid ström av narkotika den vägen, det tror jag man kan säga ganska klart. Omvägen lönar sig Det är så mycket lättare att smuggla via bron än via färjorna som går över Östersjön att också mycket av narkotikan från de forna östländerna som är ämnad för Stockholmsregionen tar omvägen ner till Skåne. Narkotikasmugglarna kör runt, ner genom Polen och vidare till Tyskand och Danmark och sedan över bron. Hans Jonsson säger att de tre extra gränserna och omvägen lönar sig för smugglarna. – Kostnaden och tiden det tar att åka runt tror jag inte begränsar, det handlar om så stora pengar att den extra kostnaden är nog försumbar, säger Hans Jonsson, sektionschef på Tullverkets analysenhet.
Caroline Salzinger caroline.salzinger@sr.se