LUF Dalarna:

Ungdomsförbundet måste bli radikalare

Folkpartiets ungdomsförbund, Liberala Ungdomsförbundet LUF, kommer från och med i dag att hålla en fyra dagar lång rikskongress i Nässjö. Dalarnas LUF-ordförande Adrian Svensson anser att den enskilt viktigaste frågan är hur den nya styrelsen kommer att se ut.

En högervridning av politiken är önskvärd ur LUF Dalarnas synvinkel, säger Adrian Svensson, som anser att den hittillsvarande styrelsen har varit för tam. Andra viktiga frågor för kongressen är alkoholpolitiken, feminismen och flyktingfrågan.